Toernooiregels

Open Arnhems Jeugdkampioenschap 2016

1.      Het speeltempo bedraagt 20 minuten pppp; alleen in de onderste groep bedraagt het speeltempo 15 minuten pppp.
2.      Uitsluitend de twee spelers mogen zich met de eigen partij bezighouden. Toeschouwers of medespelers mogen niets zeggen of aanwijzen.
3.      Aanraken is zetten; loslaten is gezet hebben.
4.      De spelers dienen na afloop van elke partij de beginstand weer klaar te zetten.
5.      De wedstrijdleider zorgt dat alle spelers aan het begin van elke ronde klaar zitten op de juiste plaatsen. De spelers kunnen zelf al naar hun plaats door het af te lezen van de opgehangen indeling.
6.      Er wordt in de 4 onderste groepen gespeeld volgens het Zwitserse indelingssysteem en in de 2 Kroongroepen in volledige competitie. De tijdschema's hangen in de zaal.
7.      De eindstanden worden bepaald door de bordpunten. Indien meerdere kinderen gelijk geëindigd zijn, dan gelden achtereenvolgens:
- de meeste weerstandspunten
- de meeste Sonne Born Bergerpunten
- beslissingswedstrijden (barrage snelschaaktempo)
8.      Wanneer men het niet eens is met de gang van zaken bij een wedstrijd, dan kan men een protest indienen bij hoofdarbiter André de Groot.
9.      De beste vijf spelers krijgen een prijs; alleen in de Kroongroepen de beste drie spelers. Daarnaast zijn er drie aanmoedigingsprijzen voor diegenen die nog geen prijs gewonnen hebben in de vorm van ratingprijzen.
10.   De nummer 1 van Kroongroep A krijgt tevens de open titel van Arnhems Kampioen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten